Millionmind4u.com

Millionmind Business Solutions (MBS) didaftarkan pada 1 Februari 2012 oleh En. Nur Firdaus bin Muhammad yang bertujuan pada mulanya untuk membantu usahawan menyelesaikan masalah percukaian perniagaan dan perihal pembiayaan.

Pada tanggal 28hb March 2016, En Nur Firdaus telah mengambil keputusan untuk menaik taraf perniagaan sedia ada ke taraf syarikat sdn bhd dengan nama Millionmind Business Solutions Sdn Bhd. Perkhidmatan yang di tawarkan juga di perluaskan lagi kepada penubuhan dan pengurusan syarikat Sdn Bhd serta latihan keusahawan dalam bidang berkaitan.

Dengan minat yang mendalam dalam bidang berkaitan serta berbekalkan pengalaman yang ada, Millionmind memberi tumpuan untuk membantu usahawan dari pelbagai jenis bidang perniagaan supaya lebih teratur dalam perihal pengurusan syarikat dan dapat mengembangkan perniagaan sedia ada ke peringkat lebih tinggi lagi.

Jenis web : Web Korporat

Pakej : Pakej Medium (RM 769)

URL : www.millionmind4u.com